La culture créole est le fait de populations des pays insulaires de la caraïbe, de l'océan indien, ainsi que des groupes dispersés dans les diasporas du monde, en amérique du nord et en europe de l'ouest
Kilti kreyol sé zafè moun péi zil karaib, pa koté lanmè lézinn (Moris, Séshel, Réinion), ek tousa ki deplasé pou viv lamérik épi léwop
Organisation Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture
réalisation yv-mari seraline
tous droits réservés
Rencontrons-nous pour partager notre culture
  accueil
http://www.kreyolfiesta.com/Rubrique2007.htm

http://www.kreyolfiesta.com/RubriqueMondeCreole.htm

http://www.kreyolfiesta.com/RubriqueRealisation.htm

http://www.kreyolfiesta.com/RubriqueHistorique.htm

http://www.kreyolfiesta.com/Rubrique2005.htm

http://www.kreyolfiesta.com/Rubrique2006.htm

http://www.kreyolfiesta.com/RubriqueLiens.htm

http://www.kreyolfiesta.com/RubriqueBiblio.htm
Jodi jou, moun oliwon latè ka sanblé pou glowié kilti yo.
Nou ka sonje tan lontan, zansèt nou goumin pou soti anba jouk ek libèté yo.

Nou ka sonje ki pèp ki soti divès koté wonlatè, té oblije miganné manniè palé yo pou rivé kompwann ko yo tan lontan, adan tout bililic lesklavaj.

Kreyol parèt, davwè nèg té ni lespri pou sa.
Palé kreyol tije ek konèt anpil tribilation, ki nan péi bannzil la karaib, ki dot koté, ki lot bo dlo, épi pli lwen anko.
Moun palé-y, moun matyé-y, ti manmay sa apwen lang nou lè yo lékol.

Kreyol sé an bel bagay, sé pou sa nou ka chaché tout wouspel pou lianné ko nou, plis nou ka santi nou an ba menm lopsyon-la, kisé kilti kreyol.

I ka ba nou lan mizik, poezi, danse, tanbou, manje, ek tout tradisyon nou simié pasé sa ki pa ta nou. Menm si nou ka kwè kilti nou ka pati an pangal, i djok anba fey.

Adan tout péi éti kilti kreyol la ka tyenbé rèd, nou enmen wè travay moun ki adan radio (kon tel matinik: radio apal, rfa, rlmd, rfo épi dot enko, ek tou sa ki ka fè memn bagay menm bitin gwada, domnik, sentlisi, an jou nou ka matie tout tit yo...)

Kreyolfiesta sé an bagay obidjul pou nou sanblé ek lianné kilti chak pèp kreyol épi lé zot.